Πυροπροστασία

Καλώς ήρθατε!

Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν σκοπό να βοηθήσουν τη σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) σχετικής με τον νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΠΔ 41/2018, ΦΕΚ 80Α/7-5-2018)

Η Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την Πυροπροστασία των Κτιρίων, έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή ενός αναλυτικού και πλήρους οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων που βρίσκεται σε ισχύ, ΠΔ 41/2018. Η παρούσα ΤΟΤΕΕ δεν προτίθεται να υποκαταστήσει το ΠΔ αλλά να αναλύσει και παρουσιάσει μέσα από παραδείγματα και οδηγίες εφαρμογής σημαντικά σημεία και λύσεις, για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού.

Απευθύνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε Μηχανικούς Μελετητές, Εργολήπτες, Κατασκευαστές, Εγκαταστάτες, Επιβλέποντες, σε στελέχη επιχειρήσεων και εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο της Πυροπροστασίας Κτιρίων, σε Δημόσιους Φορείς που δραστηριοποιούνται με την μελέτη, σχεδιασμό, επίβλεψη, κατασκευή και παραλαβή συστημάτων Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Στόχος είναι η ΤΟΤΕΕ για την Πυροπροστασία των Κτιρίων να αποτελέσει εργαλείο εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τον νέο μηχανικό και ανθολόγιο εφαρμογής για τον μελετητή και εργολήπτη μηχανικό. 

Ο ιστότοπος αυτός έχει στόχο να συγκεντρώσει παρατηρήσεις, απορίες και διευκρινίσεις σε σχέση με οδηγίες και παραδείγματα που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι θα ήταν σκόπιμο να περιληφθούν στην ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασία Κτιρίων

Στο δεξί μενού θα βρείτε συνδέσμους για το ΠΔ 41/2018 και τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο της 10.5.19.

Παρακαλούμε να αναρτήσετε τα σχόλιά σας στην κατάλληλη ενότητα Θεματικών Παρεμβάσεων που υπάρχουν στο δεξί μενού.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Σημείωση: Η πολιτική της Ομάδας Εργασίας είναι να μην απαντά σε συγκεκριμένα σχόλια (εκτός αν χρειάζονται διευκρινίσεις), αλλά να τα λαμβάνει υπόψη της κατά τη συγγραφή της ΤΟΤΕΕ.

Το blog αυτό είναι ακόμα στην πρώτη φάση ανάπτυξης. Συγχωρήστε όποιες αστοχίες και στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας